Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT.

IV. ročník súťaže „Môj najkrajší literárny zážitok“.

Môj najkrajší literárny zážitok

Posledný marcový deň 31.3.2016 Naše zariadenie DSS pre dospelých v Košútoch zorganizovalo IV. ročník literárnej súťaže „Môj najkrajší literárny zážitok“. Na naše podujatie sme pozvali nasledujúce zariadenia:

Z TTSK boli našimi hosťami Ing. Blažena Flamíková a Mgr. Daniela Nagyová. Vlastnou tvorbou sa prezentovali zariadenia DSS Jahodná a DSS Šoporňa – Štrkovec. Vlastnou tvorbou sa nám opäť predstavila naša Evička Kaiserová a to úryvkom z jej diela „Bylinkár“.

Životopisom spisovateľa, scénaristu a dramaturga P. Jaroša, autora diela Tisícročná včela, nás oboznámil Mgr. Jozef Žarnócai. Za naše zariadenie vystúpili Alica Döményová z úryvkom z diela Tisícročná včela a Gabriela Karsaiová, ktorá prerozprávala obsah románu Tisícročná včela.

Podujatie bolo tvorivé, obohacujúce a zažili sme spoločne skvelý deň. Tešíme sa na stretnutie o rok.
Deň krásy

Deň krásy

Dňa 04.04.2016 DSS pre dospelých Košúty organizovalo prvý krát „Deň krásy" vďaka salónu Trinity na Golianovej ulici v Trnave.

Pri tej príležitosti vďaka kaderníčke p. Silvii Novákovej sme vyčarovali úsmev na tvárach klientok DSS pre dospelých.

Na celý deň presťahovala svoj kadernícky salón do zariadenia, kde „na počkanie" menila svojimi šikovnými rukami naše klientky na jarné usmievavé slniečka, ktoré nám pred očami omladli o niekoľko rokov.

Zmenou prešlo jedenásť klientiek, ktoré sa chcú pani Silvii poďakovať za jej nezištnú pomoc.
Nová výzdoba zariadenia

Nová výzdoba zariadenia

Dňa 11.4.2016 bola slávnostne odovzdaná nová výzdoba nášho zariadenia, ktorú počas zimného obdobia pripravovali naši prijímatelia sociálnych služieb DSS Košúty v spolupráci s inštruktormi pracovnej terapie. Usilovne sa venovali príprave výzdob a skrášlovaniu izieb a chodieb zariadenia obrazmi.

V rámci atreterapie natierali podklady k obrazom základným náterom, vystrihovali papierové podklady na výzdobu k pastelovým kvetom. Následne sa za asistencie inštruktorov pracovnej terapie venovali príprave jednoduchších obrazov a pomáhali pri výrobe ostatných obrazov.

Naše zariadenie ožilo farbami, novými technikami a obrazmi, aby sa klienti ako aj zamestnanci cítili dobre.
Vzdelávací seminár

Vzdelávací seminár

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty v dňoch 7.4.-8.04.2016 v zmysle Štandardov kvality zariadenia a Supervízneho plánu na rok 2016 organizovalo 2 dňové školenie pre odborných zamestnancov v počte 27 osôb akreditovaný vzdelávací seminár na témy:

dúfajúc, že tým prispejeme vyššej úrovni nami poskytovaných služieb pre prijímateľov. Pani PhDr. Oravcová veľmi kvalitne prezentovala najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb.PhDr. Lívia Katona, PhD.
riaditeľka DSS KošútyOZ Zenit Košúty a DSS pre dospelých Košúty

Vás touto cestou pozýva na:

Ekoworkshop Košúty 2013

Termín: 1.- 3. Október 2013
Organizátor: Domov sociálnych služieb Košúty a Občianske združenie ZENIT Košúty

DSS pre dospelých Košúty v spolupráci s občianskym združením OZ ZENIT tento rok organizuje workshop na tému "Ekológiou k tvorivosti klientov sociálnych zariadení" hlavným zameraním na výmenu skúseností inštruktorov pracovnej terapie z domovov sociálnych služieb Trnavského kraja a partnerských organizácií v rámci krajín V-4.
Košútsky hudobný kľúč 2013

Termín: 22.- 23. Október 2013
Organizátor: Domov sociálnych služieb Košúty a Občianske združenie ZENIT Košúty

Zároveň všetkých srdečne pozývame na VI. ročník Košútskeho hudobného kľúča, ktorý sa bude konať 22.-23. Októbra 2013. Prvý deň sa bude konať v priestoroch miestneho kultúrneho domu, kde budú klienti súťažiť v 3 kategóriách:

Druhý deň pokračujeme v Západoslovenskom múzeu v Trnave, kde každé zariadenie bude mať možnosť prezentovať svoje aktivity.


PhDr. Judita Katonová - predseda OZ Zenit
PhDr. Lívia Katona, PhD. - riaditeľka