Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ?

  • Finančným príspevkom formou Darovacej zmluvy
  • Dobrovoľníckou prácou

VAŠOU PODPOROU MÔŽME USKUTOČNIŤ NAŠE AMBÍCIE:

  • Košútsky hudobný kľúč
  • Výlety
  • Materiálne vybavenie terapeutických chránených dielní
  • Workshop