Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT.

ČO PONÚKAME?

 • výchovno-vzdelávacie činnosti
 • terapeutické činnosti
 • rehabilitačné činnosti
 • relaxačnú činnosť
 • výlety
 • poradenstvo a publikačnú činnosť

TERAPEUTICKÉ CHRÁNENÉ DIELNE

Terapeutická chránená dielňa poskytuje možnosť pracovného uplatnenia ľuďom so zmenenou pracovnou schopnosťou. Súčasťou dielní je aj možnosť pracovnej a sociálnej rehabilitácie pre ľudí po úraze pripútaných na invalidnom vozíku.

 • tkáčska
 • košikárstvo
 • výroba mydla
 • výroba sviečky

REHABILITAČNÉ CENTRUM

Slúži nielen našim obyvateľom v zariadení, ale poskytuje služby aj ambulantne. V rámci rehabilitácie poskytujeme:

 • reflexnú masáž
 • elektroliečbu
 • mobilizačné techniky
 • EKG
 • Bazálnu stimuláciu