Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT.Kontakty

Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT

Hlavná 10, 925 09 Košúty
Slovensko

Tel.: 031/7849127
Fax: 031/7849189
e-mail: ozzenit@gmail.com

Č. účtu: 4210145804/3100
Banka: Volksbank, a.s. pobočka Galanta

IČO: 36090123
DIČ: 2021487292