Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT.

KTO SME ?

Vo funkcii predsedu združenia už 13 rokov je PhDr. Judita Katonová hlavná sestra v DSS pre dospelých Košúty. Združenie bolo registrované na MV SR dňa 09.11.1999.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Naše OZ Zenit podporuje obyvateľov s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím v DSS pre dospelých Košúty.